Welkom
MKS
Geschiedenis
Trofee
Exposities
Activiteiten
Leden
Contact
achtergrond
logo
Contact

Het bestuur van de MKS bestaat uit:

        
                                                 
Bert Groenestein                    
Wim Abels
Marianne van Dedem-Henstra
      
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
                                                    
    
Algemene Verordening Persoonsgegevens
De Vereniging Maarssense Kunstschilders  heeft een procedure opgesteld hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met de secretaris.

e-mail: w.abels@kpnplanet.nl


Heeft u belangstelling voor onze vereniging Maarssense Kunstschilders dan kunt u contact opnemen met:

Bert Groenestein

e-mail:  bert.groenestein@gmail.com
tel. : 0624217490

vorige pagina  <<<<