Welkom
MKS
Geschiedenis
Trofee
Exposities
Activiteiten
Leden
Contact
achtergrond
logo
Contact

Het bestuur van de MKS bestaat uit:

        
                                                         
Bert Groenestein
Wim Abels
Jan Jansen
      
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
                                                    
    
Algemene Verordening Persoonsgegevens
De Vereniging Maarssense Kunstschilders  heeft een procedure opgesteld hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met de secretaris.

e-mail: w.abels@kpnplanet.nl


Heeft u belangstelling voor onze vereniging Maarssense Kunstschilders dan kunt u contact opnemen met:

Bert Groenestein

e-mail:  bert.groenestein@gmail.com
tel. : 0624217490

vorige pagina  <<<<