Welkom
MKS
Geschiedenis
Trofee
Exposities
Activiteiten
Leden
Contact

kop
logo

              

Uit de geschiedenis van de Maarssense Kunstschilders
 

           

HET BEGIN

In 1977 deed Bert de Boer uit Tienhoven een oproep aan liefhebbers van schilderen via de plaatselijke verfwinkel en richtte een schilderclubje op. Nu, 40  jaar verder, uitgegroeid tot een vereniging met maximaal 17 leden. Donderdag 's avonds is de vaste clubavond en we houden een vaste jaarlijkse clubtentoonstelling.
Dat kleine clubje, dat aanvankelijk bij één van de leden bij elkaar kwam en later verhuisde naar een lokaal in de oude burgemeester de Ruyterschool in de Breedstraat, had geen vast programma.

     

geschiedenis 1
Workshop Le Dekker
v.l.n.r. Irene Tillart, Frank Baardman
Leo Dekker, Elly Jonkers, Ans Noltus,
Anna de Groot en Wilma de Rosa
Spierings.


ACTIVITEITEN

Men kwam bij elkaar om gezellig  samen te schilderen of te tekenen. Na een jaar volgde een heuse tentoonstelling in de etalage van de verfwinkel van Nico Arreman. De activiteiten waren divers: gezamenlijk buiten schilderen, een weekend in Dalfsen bij één van de clubleden thuis, een weekend schilderen in Renesse. Een reis met een gehuurd busje naar Luik voor een tentoonstelling van Oscar Kokoschka o.l.v. Carin Bleeker was een hoogtepunt.

geschiedenis 2
NH Pastorie Tienhoven
v.l.n.r. Anna de Groot, Ria Jasperse,
Hetty  Glashörster.


TENTOONSTELLINGEN


De tentoonstellingen werden een jaarlijkse gebeurtenis en werden in de loop van de tijd op diverse locaties gehouden: in Huize Maria Dommer, de Eendenkooi in Maarssenbroek, bij meubelwinkel De Graaff aan de Diependaalsedijk en in de showroom van meubelfabrikant Jansen op de Gageldijk. De heer Jansen stelde zijn toonzaal vele jaren belangeloos open voor onze jaarlijkse show.
De laatste jaren hebben we onderdak gevonden in “De Deel” van Dirk en Hansje Aelvoet op de Binnenweg in Maarssen-dorp. Daarna zijn we gaan exposeren in de Draak aan de Langegracht. Vrijwel altijd lukte het om een bekende Maarsenaar te vinden om de officiële opening te verrichten.

geschiedenis 3
Burgemeester E. d'Hondt

NOG MEER ACTIVITEITEN

Een aantal malen togen we in juni op een bepaalde zondag naar de Zeedijk in Amsterdam om de pandjes, het publiek en BN-ers op het doek/papier te zetten. De politie hield een extra oogje in het zeil, de café 's verzorgden de lunch, en de straatorkesten gaven een muzikale omlijsting.
Het werd een gewoonte om ieder jaar een kunstenaar uit te nodigen voor een workshop. De gekozen onderwerpen bestreken een breed scala: van experimenteel schilderen (Leo Dekker,) tot fijnschilderen met olieverf (René Smoorenburg), van portrettekenen (Carin Bleeker, Karin Wick) tot schilderen in expressionitische stijl (Herman Tjepkema) en schilderen naar model (Kusmirak). Hierna volgden nog vele anderen.
geschiedenis 4
Zeedijk Amsterdam

TOT SLOT

Wat steeds  constant bleef was de gezellige sfeer en de goede onderlinge verstandhouding  tussen de leden, die zich vrij voelden kritiek op elkaars werk te leveren. Nieuwe leden werden  in de eerste plaats aangenomen op basis van “passen bij ons”, en dan pas op grond van hun schilder-capaciteiten. We namen geen beginners aan omdat we geen vaste docent hadden.
Naast de clubactiviteiten in engere zin gingen de leden zich af en toe ook te buiten aan gezamenlijk uitoefenen van “buurt-activiteiten”, zoals jurering van het straattekenen op Koninginnedag, Een muurschildering maken in Huize Maria Dommer, decor-schilderen voor een plaatselijke toneelclub, het verfraaien van de rolluiken van een jarenlang gesloten winkel op de Kaatsbaan, meedoen aan manifestaties zoals de Maarssiale, de Kunstmanifestatie in Oud-Zuilen en het Cultureel Festival in 2010 en2011. Het gezamenlijk bezoeken van musea werd ook niet vergeten.
geschiedeins 6
Maria Dommer
v.l.n.r. Irene Tillart, Carla Retel en
Anna de Groot

vorige pagina  <<<<   >>>> volgende pagina